Hizmetler / Grafik Tasarım

Reklâm sektörü, hedef kitlesini etkilemek ve onu ikna edebilmek için çalışmaktadır. Kişileri ikna etmek de onlarla iyi bir iletişim kurmakla mümkün olmaktadır. Grafik tasarım, yazı ve resmin birbirini tamamlayan bir biçimde kullanmasıyla ortaya çıkan iletişim sistemini oluşturmaktadır. İkna edebilmek bir reklâm için önemli ise, bu iknanın gerçekleşmesi için iyi bir tasarım ve yaratıcılık gücünün ortaya çıkarılması gerekmektedir. Reklâm sektöründe bu nedenle iyi bir grafik tasarımın büyük önemi bulunmaktadır. Tasarımcının bilgisayar programlarını yaratıcı düşüncelerini tasarıma dökmekte bir araç olarak kullanmasını bilmesi gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi tasarımcıların iyi bir eğitimden geçmesi ile sağlanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayarda grafik programlarını iyi bilen, ancak yaratıcılıktan yoksun kişilerin tasarımları oluşturmada başarısız olmaları, sıradan, iknadan uzak tasarımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle reklâm sektörünün grafik tasarımcılara gereken önemi vermesi gerekmektedir. Bu da donanımlı tasarımcıların çalıştırılması ile gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada grafik tasarımın reklâm sektöründeki önemi incelenmiştir. Grafik tasarımın dünyada ve ülkemizde siyasal ve toplumsal olaylarla birlikte tarihsel gelişimi, tasarımı oluşturmada ve yaratıcılığı kullanmada dikkat edilecek hususlar araştırılmıştır. Grafik tasarımlarını gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojiler, tasarımların görsel yönden etkileyici olması için tasarım ilkelerinin önemi ve grafik uygulama alanlarında başarılı olabilmek için gereken hususlar incelenmiştir. Ayrıca ajanslarda çalışan tasarımcıların iyi bir grafik eğitimi alıp almadıklarını incelemek amacıyla, Adana'daki reklâm ajanslarına yönelik bir alan çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre çalışanların büyük bir kesiminin eğitim almadıkları ortaya çıkmıştır. Ajans sahiplerinin eğitime önem vermelerine karşın, tasarımcılarını sadece piyasada çalışarak deneyim kazanmış kişilerden tercih ettikleri görülmüştür. Ancak çalışanlarına özgür tasarımlar oluşturmalarına sağlayacak ortamları büyük ölçüde hazırladıkları da anlaşılmıştır.

Etiketler: